Working Area

img img

Working Area

Sr. No Project Details Location
1. MMKSY/YSY MADHYA PRADESH
2. PMKVY 2.0 MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, ASSAM, UTTARAKHAND, GOA
3. NAI MANZIL UTTAR PRADESH
4. EKHO AUR KAMAO MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, UTTARAKHAND
5. SAKSHAM JHARKHAND JHARKHAND
6. DDUGKY MAHARASHTRA
7. ASHA MODULE 6-7 TRAINING MADHYA PRADESH
8. NAI ROSHNI MADHYA PRADESH
9. ESDM MADHYA PRADESH & MAHARASHTRA
10. SBM MADHYA PRADESH
11. SAMARTH UTTARAKHAND